Daniel Obajtek Przetrze Szlak

Daniel Obajtek, były wójt gminy Pcim, został prezesem spółki Energa. Daniel Obajtek prezesem PKN Orlen został 5 lutego 2018. Na tym stanowisku zastąpił Wojciecha Jasińskiego. W tym samym roku objął także funkcję Przewodniczącego Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie odpowiada za partnerską współpracę mającą na celu rozwój polskiego sportu i ruchu olimpijskiego. Funkcję tę Daniel Obajtek pełnił od 2006 roku, wcześniej przez cztery lata będąc radnym gminy Pcim. Od 1995 roku pracował jako dyrektor zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Proces tworzenia bloku C elektrowni w Ostrołęce przebiega zgodnie z planem. Taką informację podał podczas konferencji prasowej w ostrołęckim ratuszu prezes zarządu Energa S.A. Daniel Obajtek. W trakcie spotkania podano także możliwy termin rozpoczęcia inwestycji. Miała by ona ruszyć na jesieni 2018 roku. Według prezesa Daniela Obajtka budowa elektrowni będzie miała duży wpływ na rozwój regionu.
Daniel Obajtek, obecny prezes PKN Orlen, chwali się, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Może i nie ma, ale w końcu trzeba za nie zapłacić rachunek. Skarb Państwa wypłacił już 2 mln zł odpraw i odszkodowań pracownikom, których Obajtek bezprawnie wyrzucił z pracy. Prezes Daniel Obajtek jest jednym z pomysłodawców nowego prawa, które zyskało miano ”Lex Energa”.
Wobec Obajtka w 2015 roku skierowano trzy zarzuty prokuratorskie. W 2010 roku miał przyjąć 50 tys. złotych łapówki w zamian za wpływ na wyniki przetargu kanalizacji. Dwa kolejne zarzuty dotyczą narażenia na stratę 1,4 miliona złotych i wyłudzenia kolejnych 700 tys. złotych podczas pracy w spółce Elektroplast. Obajtek oczywiście zaprzeczał wszelkim zarzutom, a w obronę wziął go sam wicepremier Jarosław Gowin. Stwierdził on, że wszystkie zarzuty są wyssane z palca.
2018-10-04 14:30:52 - do rushsieDaniel - " Id¼my do wyborów i zag³osujmy za tymi, którym ufamy, ¿e siê znaj±, maj± odpowiednie wykszta³cenie, dobrze im z oczu patrzy, ludzie maj± nim dobre zdanie, jest uczynny, nigdy nikogo nie oszuka³, nikogo nie okrad³. ID¬MY DO WYBORÓW i wybierzmy ludzi odpowiednich." - ¦WIETE S£OWA, ale szczerze zbyt piêkne ¿eby by³ prawdziwe, (MO¯E KIEDY¦ TAK BÊDZIE), od nas zale¿y kiedy to nast±pi ps. jestem za tym ¿eby opisywaæ "patologie wyborcze" ¿eby jak najwiêcej ludzi tym wiedzia³.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *